Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας ΙΙ

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 998380639 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 007737601000


Προς κατασκευή - 14,94 MW

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-2017

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015-2016

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-2014

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012-2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 -2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 - 2011

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2011  

Copyright © 2023 Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας ΙΙ