Γενικές Πληροφορίες για το Έργο :


  • Το έργο θα κατασκευαστεί σε έκταση εμβαδού 300.000 τ.μστην απόθεση του ορυχείου Καρδιάς του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας, των ορυχείων Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης, στη θέση Ξηροπόταμος του Δ.Δ. Πτελεώνας, πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας, ήδη Δήμου Εορδαίας στο Νομό Κοζάνης,
  • Στην περιοχή έχει εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός από τον Απρίλιο του 2009. Η μέση ετήσια οριζόντια ακτινοβολία έχει υπολογισθεί σε 1.588 kWh/m2
  • Είναι πλήρως αδειοδοτημένο 
Βασικά Μεγέθη Φ/Β Σταθμού

                                         


  • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007737601000
  • Ποσοστό ΔΕΗ ΑΝ 100 %
  • Συνολική Ισχύς (MW) 14,94
  • Εκτιμώμενη Ετήσια Παραγωγή(GWh) 21,00
  • Ακτινοβολία (kWh/m2) 1,588
  • Συντελεστής Παραγωγικότητας 15,98 %